h.13. Susara Christina NEL, geb. 27/10/1906

h.13.  Susara Christina, geb. 27/10/1906, oorl. 1986.

Susara Christina was die dogter van Gert Stephanus Nel en Aletta Maria van Dyk.