h.11. Hendrik Belzaser NEL, geb. 17/03/1902

h.11.  Hendrik Belzaser (Thys), geb. 17/03/1902, Natal, ged. 20/05/1902, oorl. 112/12/1955, Bethal, O-Tvl x 10/1926 met Magduld Gertruida Anna Maria (Baby) SWART, geb. 14/08/1910, Lydenburg, O-Tvl, oorl. 27/07/1981, Pretoria, PWV, Tvl. , d.v. Gerhardus Jacobus Swart en Christina Johanna Sophia van Der Merwe.

Hendrik Belzaser was die seun van Gert Stephanus Nel en Aletta Maria van Dyk.


Thys het by ‘n drukkery van die plaaslike koerant “De Echo” op Bethal gewerk tot by sy afsterwe.


Foto: Hennie B Nel 
Hendrik Belzaser en Magduld Gertruida Anna Maria Swart