h.1. Gert Stephanus NEL, geb. 21/01/1880

h.1.  Gert Stephanus, geb. 21/01/1880

Gert Stephanus was die seun van Louis Christiaan Nel en Johanna Dorothea Nel.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1893:
FAMILYSEARCH

Uit hulle ma se sterfkennis van 1893:
FAMILYSEARCH