g. Susanna Petronella NEL, geb. 05/04/1851, ged. 29/06/1851

g.  Susanna Petronella, geb. 05/04/1851, ged. 29/06/1851, Somerset-Oos x 03/07/1876 Somerset-Oos  met Jacobus Stephanus STRYDOM, geb.18/07/1851, Somerset-Oos, s.v. Willem Adriaan Strydom en Isabella Susanna Fourie.

Susanna Petronella was die dogter van Petrus Willem Johannes Lodewikus Nel en Isabella Magdalena van der Bank. 

Kinders:

h.1.  Willem Adriaan STRYDOM, geb. 26/05/1877, Somerset-Oos, oorl. 28/08/1922, Uitenhage x Katheline Susan Mary van Eyssen, geb. 1881, oorl. 13/06/1961, Uitenhage.

h.2. Pieter Willem Ludovicus Jacobus STRYDOM, geb. 29/02/1884, Koperfontein, Somerset-Oos.