h.3. Charlotte NEL, geb. 12/05/1903, ged. 12/07/1903

h.3.  Charlotte, geb. 12/05/1903, ged. 12/07/1903, Hoopstad, OVS x RABIE.

Charlotte was die dogter van Lourens Francois Nel en Maria Elizabeth Henriette Radloff.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1955:
FAMILYSEARCH