h.7. Hans Jurie NEL, geb. 15/08/1893, ged. 15/10/1893

h.7.  Hans Jurie, geb. 15/08/1893, ged. 15/10/1893, Senekal OVS, oorl. 14/05/1961, Pretoria x Cornelia Johanna Maria DU PLESSIS, geb. 31/03/1896, Ladybrand, oorl. 10/09/1977, Senekal, d.v. Sarel Petrus du Plessis en Herlina Christina van Jaarsveld.

Hans Jurie was die seun van Gert Pieter Nel en Martha Margaretha Elizabeth Pieterse.FAMILYSEARCH