g.7. Abraham Petrus NEL

g.7.  Abraham Petrus

Abraham Petrus was die seun van Jan Abraham Nel en Johanna Jacoba Volgraaf.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1918:
FAMILYSEARCH