h. Willem Adriaan NEL, geb. c. 1882

h.  Willem Adriaan, geb. c. 1882, Worcester, oorl. 05/08/1915, Laingsburg, dist. Laingsburg x Gertruida Johanna DE WIT, geb. 08/04/1883, ged. 06/05/1883, Ladismith, oorl. 24/10/1948, d.v. Christoffel Frederik de Witt en Maria Magdalena Vrey.

Willem Adriaan was die seun van Adriaan Marthinus Nel en Woutrina Catharina Swanevelder.


FAMILYSEARCH