g.1. Gabriël Stephanus NEL, geb. 05/04/1871

g.1.  Gabriël Stephanus, geb. 05/04/1871, Worcester, oorl. 08/08/1915, Montagu x Elsie Sophia CILLIERS, geb. 31/05/1879, Robertson, oorl. 29/01/1965.

Gabriël Stephanus was die seun van Daniël Gerhardus Nel en Rachel Elizabeth le Roux.