g.2. Bernardus Gerhardus NEL, geb. c. 1899

g.2.  Bernardus Gerhardus, geb. 1899, Bankies, dist. Reitz, oorl. 15/07/1959, Lindley x 09/10/1923, Reitz, OVS met Catharina Elizabeth DU TOIT, geb. 1902. Hy woon Kleindraai Petrus Steyn, sy woon Middelpunt Petrus Steyn met huwelik.

Bernardus Gerhardus was die seun van Isaak Bartholomeus Nel en Johanna Adriana Janse van Rensburg.


FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH