f.2. Anna Susanna NEL, geb. 05/01/1832

f.2.  Anna Susanna, geb. 05/01/1832, Sewebergspruit, Kaapkolonie, oorl. 11/03/ 1861, Godeplaats,Rietspruit, dist. Bloemfontein, OVS, x Gerhardus Johannes DIEDERICKS, geb. 14/08/1816, dist. Swellendam, oorl. 12/1899, Ladybrand, OVS, s.v. Adriaan Petrus Johannes (Adriaan) Diedericks, en Petronella Magdalena van der Linde.

Anna Susanna was die dogter van Daniël Nel en Helena Levina Lubbe.


Kinders:

g.1.  Johanna Catharina DIEDERICKS, geb. 06/09/1849, dist. Kei Rivier

g.2.  Gerhardus Johannes (Gert) DIEDERICKS, geb. 1853, OVS, oorl. 1936 Tvl.

Hy was 'n boer en het op Witfontein gebly. Dit is naby Krugersdorp. Tussen Oberholzder en Randfontein. Naby Volstruisfontein.  In sy moeder, Anna Susanna NEL se boedel, word dit ook aangedui dat hy op Wakkerstroom geboer het op die plaas Elandspoort. Daarin het hy sy naam geteken as Gerthardus Johannes DIEDERICKS.  Hy ontvang "Zestien Ponden Sterling" uit sy moeder se boedel. (https://www.myheritage.com/person-5017573_148888701_148888701/gerhardus-johannes-gert-diedericks-d2e-7)

g.3.  Johanna Catharina DIEDERICKS, geb. 15/09/1856, Kraai Rivier, Dist Albert

g.4.   Daniël DIEDERICKS, geb. 1861

g.5.  Helena Levina DIEDERICKS, geb. 1861, OVS, oorl. 1900