h.4. Hermias Cornelius VON WIELLIGH, geb. 30/09/1926

h.4.  Hermias Cornelius, geb. 30/09/1926, Loeriesfontein, Namakwa, oorl. 07/1973 x Mavis Carmel COOK.

Hermias Cornelius was die seun van Johannes Albertus Jacobus von Wielligh en Janetta Sophia Jacoba Huisamen.


SUID-WES AFRIKA

VON WIELLIGH, Hermias Cornelius, 3019127, 61 Drakensberg Road, Eros Hill, Windhoek, 25/7/73; Mavis Carmel von Wielligh, gebore Cook, 2017127. Volkskas Bpk. (geregistrecrde handelsbank), Boedelafdeling, Posbus 305, Windhoek. STAATSKOERANT, 28 SEPTEMBER 1973.  (http://www.lac.org.na/laws/GGsa/rsagg4030.pdf)