g.2. Johannes Petrus NEL, geb. 14/11/1838

g.2.  Johannes Petrus, geb. 14/11/1838, op trek na OVS, oorl. 14/05/1901, Buffelskloof, Middelburg, O-Tvl, oorl. 14/05/1901 x Anna Maria Frederika DE KLERK, geb. 23/12/1839, oorl. 06/06/1918.

Johannes Petrus was die seun van Marthinus Stephanus Jacobus Petrus Nel en Aletta Catharina Janse van Vuuren.

Uit hulle pa se sterfkennis van 1880:
FAMILYSEARCHFAMILYSEARCH