h.4. Eleanor Rose NEL, geb. 21/04/1889

h.4.  Eleanor Rose, geb. 21/04/1889, oorl. 09/03/1893, Pretoria.

Eleanor Rose was die dogter van Paulus Adriaan Petrus (Johannes) Nel en Maria Partridge Rose.