h.13. Adele NEL, geb. 22/12/1892

h.13. Adele, geb. 22/12/1892, oorl. 10/07/1959 x W.T. (Jerry) JEREMIA, geb. c. 1899, oorl. 05/11/1956.

Adele was die dogter van Louis Nel en Sarah Petronella Tiran.