g.4. Ydie Louise Dankwertz NEL, geb. 19/03/1872

g.4. Ydie Louise Dankwertz, geb. 19/03/1872, Somerset-Oos, oorl. 14/12/1943 x Gysbert Reitz HOFMEYR, geb. 12/02/1871, Riversdale, oorl. 12/03/1942, Kaapstad, s.v. Jan Hendrik Hofmeyr and Christina Jacoba van Zyl

Ydie Louise Dankwertz was die dogter van Adriaan Petrus Johannes Nel en Johanna Magdalena Mare.

Kinders:

h.1. Harold Osmond HOFMEYR, geb. 01/06/1897, Malmesbury

h.2.  Jan Hendrik Smuts HOFMEYR, geb. 15/05/1902, Kaapstad.