i.3. Jan Frederik NEL, geb. 03/05/1912

i.3. Jan Frederik, geb. 03/05/1912, oorl. 10/10/1972 x Corrie NN.

Jan Frederik was die seun van Philip Rudolph Nel en Sophia Catharina Strydom.