h.3. Albertina NEL, geb. 05/02/1918

h.3.  Albertina, geb. 05/02/1918, Calvinia, oorl. 14/05/2016, Kuilsrivier, Kaap.

Albertina was die dogter van Albertus Johannes Wilhelmus Pretorius Nel en Anna Jacoba van der Merwe.

Uit hulle ma se sterfkennis van 1921:
FAMILYSEARCH

(https://www.geni.com/people/ALBERTINA-VAN-WYK/6000000038837762000)