g.7. Dorothea Elizabeth NEL

g.7.  Dorothea Elizabeth, oorl. voor 1905 x HARMSE.

Dorothea Elizabeth was die dogter van Jacobus Johannes Nel en Anna Magdalena Meyburg.

Uit hulle broer Pieter Jacobus se sterfkennis van 1922:
FAMILYSEARCH