f.6. Philippus Jacobus NEL, geb. 1836

f.6.  Philippus Jacobus, geb. 1836, Somerset-Oos, oorl. 11/10/1900, Fort-Beaufort x Johanna Lodewika ELS, geb. Vogelfontein, distr. Albany, oorl.  04/04/1912, d.v. Gert Wilhelmus Els en Anna Sophia Coetzee.

Philippus Jacobus was die seun van Louis Nel en Johanna Catharina Wilhelmina Els.


FAMILYSEARCH